Szwecja - zasiłki

szwecja

ZASIŁEK RODZINNY W SZWECJI
Możliwość ubiegania się o zasiłek rodzinny w Szwecji mają osoby, które zbiorą komplet dokumentów wymaganych przez Försäkringskassen.
Zasiłek rodzinny jest  wypłacany od miesiąca kolejnego po urodzeniu do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Dla dzieci uczących się, termin może ten zostać przedłużony do momentu ukończenia przez dziecko 20 roku życia. Zasiłek rodzinny wypłacany jest w kwocie 1.050 sek miesięcznie.  Dla rodzin wielodzietnych, posiadających dwoje lub więcej dzieci, należy się dodatek.
 Lista wymaganych dokumentów:
1. umowy o pracę
2. karta podatkowa (KU od pracodawcy)
3. payslipy
4. skrócony akt urodzenia dziecka na druku unijnym
5. zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w kraju (tłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego)
6. akt małżeństwa na druku unijnym
7. numer konta bankowego
8. kopia paszportu
9. zaświadczenie z MOPSu o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku w kraju
10. zaświadczenie dziecka ze szkoły
11. informacja, czy mama dziecka pracuję.
 DO POBRANIA:
formularz danych do zasiłku rodzinnego w Szwecji
Dokonaj opłaty zgodnie z cennikiem. Opłatę wpłać na konto naszej firmy:
nr konta : Raiffeisen Bank  oddział Gdańsk 50 1750 0009 0000 0000 2229 3869
Biuro Rachunkowo Podatkowe "KSIĘGA" Andrzej Karol
ul. Żabi Kruk 14A
80-822 Gdańsk
bądż pocztą e-mail: brpksiega@doradztwo-ksiega.pl