Norwegia - rozliczenia

norwegia

Jeżeli chcesz rozliczyć Swój podatek z Norwegii w naszej firmie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Skompletuj niezbędne dokumenty do rozliczenia w Norwegi:
- Lonns/payslipy potwierdzające uzyskane dochody w Norwegii (Loons – ogtrekkoppgave 2016);
- Pin Kody (jeśli posiadasz), lub zleć nam ich zamówienie. W tym celu musisz podać nam swój norweski numer PESEL (Fødselsnummer- 11 cyfr);
- Rachunki za mieszkanie/podróże;
- W przypadku opłacania składek na ubezpieczenie w Polsce; przedstaw nam druk E-101;
- Jeśli chcesz rozliczyć się z małżonką/małżonkiem przygotuj dokumenty:
  • akt małżeństwa na druku UE - oryginał;
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na  język angielski - oryginał;
  • zaświadczenie o dochodach małżonka, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na  język angielski - oryginał;
- Jeżeli chcesz otrzymać zwrot podatku na konto polskie dostarcz nam skan paszportu oraz kserokopię umowy z bankiem;
- Jeśli posiadasz kredyt hipotetyczny w Polsce, możesz odliczyć zapłacone odsetki. W tym celu musisz pobrać z banku odpowiednie zaświadczenie zawierające:
  • wysokość udzielonego kredytu;
  • wysokość zapłaconych odsetek od kredytu za 2016 r.;
  • kwotę kredytu, która pozostała do spłaty na 31.12.2016 r.
- Jeśli masz dziecko w wieku przedszkolnym, przynieś nam zaświadczenie z przedszkola w języku polskim, potwierdzające poniesione koszty comiesięcznych opłat - odliczymy je od Twojego podatku.
 
DO POBRANIA :
- Formularz dotyczący konta bankowego
- Formularz danych osobowych
Formularz dla osób starających się o status PENDLER / 2 klasę podatkową
 
2. Dokonaj opłaty zgodnie z cennikiem. Opłatę wpłać na konto naszej firmy:
Nr konta  Raiffeisen Bank 50 1750 0009 0000 0000 2229 3869
3. Komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wyślij na adres:
Biuro Rachunkowo Podatkowe „ KSIĘGA” Andrzej Karol
ul. Żabi Kruk 14A
80-822 Gdańsk
Bądź na pocztę e-mail: brpksiega@doradztwo-ksiega.pl
Dokumenty do rozliczenia podatku za rok 2017 przyjmujemy od dnia 2 stycznia do dnia 20 kwietnia 2018r. (osobiście, stronę WWW ,  drogą mailową lub  pocztową). Jednocześnie zaznaczamy, że wysyłanie deklaracji w formie elektronicznej nastąpi dopiero po uruchomieniu strony przez Urząd Norweski – najszybciej po 03 kwietnia 2018 r. Deklaracje w wersji papierowej wysyłamy w miesiącu kwietniu, po uprzednim dostarczeniu jej przez Ciebie do naszego biura. Jeżeli dostarczysz nam dokumenty w w/w terminie możesz mieć pewność, że do dnia 30 kwietnia 2018r. zostaniesz rozliczony. 
Dokumenty dostarczone po  20 kwietnia 2018r. zostaną przez nas rozliczone w miesiącu maju 2018 r . Należy jednak złożyć do urzędu norweskiego wniosek o przedłużenie terminu. Osobom które dostarczą dokumenty po 20 kwietnia 2018 r wyślemy taki wniosek.  Nie martw się! Strona norweska nie nakłada żadnych kar, jak nie prześlesz dokumentów w wyznaczonym terminie.