Norwegia - ulgi

PODSTAWOWE ULGI W NORWEGII

1.      2 Klasa podatkowa

Druga Klasa podatkowa to ulga od lat ciesząca się największym powodzeniem u osób rozliczających się z norweskiego podatku dochodowego.

Dochód małżonka / małżonki za rok 2017 nie powinien przekraczać  21.297 PLN

Niezbędne dokumenty:

 • zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodzie małżonka za 2017 rok. Zaświadczenie to wydawane jest na podstawie złożonej deklaracji podatkowej PIT za rok 2017 na urzędowym druku ZAS-DF. Odebrane zaświadczenie należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski przez tłumacza przysięgłego;
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy o wspólnym zameldowaniu (zaświadczenie musi być wydane w 2018 r. i należy przetłumaczyć je na język angielski lub norweski przez tłumacza przysięgłego;
 • odpis aktu małżeństwa na druku unijnym nie wymagającym tłumaczenia;
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów za 2017r. ze strony altinn.no "A-ordningen"
 • Selvangivelse (ang. Tax Return) za 2017 rok jest to wstępne rozliczenie podatku, które otrzymasz z urzędu Norweskiego;
 • KODY PIN do systemu Altinn/MinID, które są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

UWAGA! Od roku 2013 została zniesiona druga klasa podatkowa dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

2.      Status pendler

Ulga ta dotyczy osób, które pracują w Norwegii i podróżują regularnie do rodziny w Polsce lub posiadają samodzielny dom lub mieszkanie (własnościowe lub wynajmowane) w Polsce do którego regularnie podróżuje.

Status pendler umożliwia skorzystanie z wielu „odpisów”  przy wcześniejszym ich udokumentowaniu np.: są to koszty zakwaterowania, wyżywienia czy podróży z Norwegii do Polski.

Wyróżniamy dwa rodzaje osób w Statusie Pendler: podróżujących do rodziny lub samotnych.

Osoba podróżująca do rodziny w Polsce może rozliczyć się w statusie pendler jeśli:

- z powodu pracy mieszka w Norwegii i jest w stanie udokumentować, że podróżuje do rodziny w Polsce co najmniej 3 razy w roku podatkowym.

- posiada wspólny adres zamieszkania ze współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce

Osoba samotnie podróżująca do domu lub mieszkania w Polsce może rozliczyć się w statucie pendler jeśli:

-  z powodu pracy mieszka w Norwegii i jest w stanie udokumentować, że podróżuje do miejsca zamieszkania w Polsce co najmniej raz na trzy tygodnie;

 

Niezbędne dokumenty:

 • odpis aktu małżeństwa na druku unijnym nie wymagającym tłumaczenia;
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy o wspólnym zameldowaniu (zaświadczenie musi być wydane w 2018 r. i należy przetłumaczyć je na język angielski lub norweski przez tłumacza przysięgłego;
 • akt urodzenia dzieci (na standardowym druku unijnym lub przetłumaczony na język angielski) jeżeli podróżujemy do dzieci w Polsce;
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów za 2017r. ze strony altinn.no "A-ordningen"
 • Selvangivelse (ang. Tax Return) za 2017 rok jest to wstępne rozliczenie podatku , które otrzymasz z urzędu Norweskiego;
 • KODY PIN do systemu Altinn/MinID, które są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.
 • Bilety lotnicze/promowe lub inne dokumenty potwierdzające odbyte podróże między Norwegią a Polską (mogą to być rezerwacje, faktury, kopie biletów lub odcinki z pensji jeśli pracodawca potrącał z wynagrodzenia kwoty na rzecz podróży);
 • Dokumenty potwierdzające wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii jeśli były one pokrywane we własnym zakresie i ich łączna kwota przekroczyła 10 000 NOK, musisz dołączyć potwierdzenia przelewów. Natomiast jeśli czynsz potrącał pracodawca musisz przedstawić potwierdzenia zapłaty na konto lub ostatni odcinek z wypłaty.

 

3.       10% - Ulga Standardowa

Wysokość ulgi 10% uzależniona jest od wysokości przychodu brutto pracownika. Do wartości przychodu należy włączyć wszelkie świadczenia uzyskane od pracodawcy, tj. wynagrodzenie za pracę oraz świadczenia w naturze, np. darmowe zakwaterowanie, darmowe wyżywienie, darmowe dojazdy do domu w Polsce.

Ulga przysługuje osobom przebywającym w Norwegii tymczasowo, i można ją zastosować
w maksymalnie dwóch kolejnych latach podatkowych. Dla osób pracujących dłużej należy zastosować inne odliczenia.

Wysokość ulgi w trakcie roku 2017 nie może przekroczyć 40.000 NOK.

Celem ulgi 10% jest przede wszystkim pokrycie  wydatków na wyżywienie, zakwaterowanie oraz przejazdy dla osób dojeżdżających do pracy w Norwegii.

UWAGA! Ulgi 10% nie można łączyć ze statusem pendler, natomiast można łączyć ja z drugą klasą podatkową.

Niezbędne dokumenty:

 • dokument potwierdzający wysokość dochodów za 2017r. ze strony altinn.no "A-ordningen";
 • Selvangivelse (ang. Tax Return) za 2017 rok jest to wstępne rozliczenie podatku , które otrzymasz z urzędu Norweskiego;
 • KODY PIN do systemu Altinn/MinID, które są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.
 1.       Ulga rodzicielska

Ulga rodzicielska należy się rodzicom dzieci do 12 roku życia. Można odpisać koszty związane z przedszkolem oraz zajęciami sportowymi za dany rok podatkowy 2017. Maksymalna ulga odliczeniowa na jedno dziecko to 25.000 NOK, na dwoje dzieci 40.000 NOK, a na troje dzieci 55.000 NOK.

Niezbędne dokumenty:

 • zaświadczenie (faktury) z przedszkola lub szkoły / nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe z wykazaniem kwoty poniesionych wydatków;
 • akt urodzenia dzieci (na standardowym druku unijnym lub przetłumaczony na język angielski);
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy o wspólnym zameldowaniu (zaświadczenie musi być wydane w 2018 r. i należy przetłumaczyć je na język angielski lub norweski przez tłumacza przysięgłego.

DO POBRANIA:
- formularz zasiłek rodzinny

UWAGA! Ulgę rodzicielską można łączyć ze statusem pendler oraz z drugą klasą podatkową.

5.       Odsetki od kredytu

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać te osoby, które mają co najmniej 90% przychodu rocznego pochodzącego z Norwegii.

Niezbędne dokumenty:

zaświadczenie z banku o wysokości odsetek od kredytu hipotecznego zapłaconych w roku 2017.