Finlandia - podatek

O zwrot podatku z Finlandii możesz ubiegać się, gdy byłeś zatrudniony minimum 183 dni finlandia
i pracodawca odprowadził za Ciebie podatek wyższy niż 25%.
Termin składania zeznań podatkowych mija 7 maja w roku następującym po roku, którego dotyczy rozliczenie. Decyzja podatkowa oraz zwrot podatku powinny pojawić się pod koniec grudnia.
Przysługujące ulgi:
 • Odliczenie kosztów podróży po Finlandii:
– jeżeli nie miałeś możliwości korzystania z publicznego środka transportu, by dojechać do pracy;
– jeżeli czas podróży publicznym środkiem transportu między miejscem zamieszkania a miejscem pracy wynosi ponad dwie godziny;
– jeżeli z miejsca zamieszkania do najbliższego środka transportu publicznego masz ponad 3 km;
 • Odliczenie kosztów podróży do Polski:
– jeżeli jesteś osobą samotną na stałe zameldowaną w Polsce;
– jeżeli jesteś w związku małżeńskim/partnerskim i na stałe mieszkasz z rodziną w Polsce;
 • Zakup narzędzi, sprzętu, wyżywienia, zakwaterowania;
 • Alimenty na dziecko;
 • Odliczenie kosztów płaconych składek na ubezpieczenie w innym kraju niż Finlandia.
Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku z Finlandii:
 • deklaracja podatkowa Veroskatt (otrzymana z fińskiego urzędu podatkowego),
 • dokument Verotuspäätös (załącznik do deklaracji) ,
 • potwierdzenie rachunku bankowego (umowa /zaświadczenie),
 • kserokopie umów o pracę w Finlandii,
 • dokument potwierdzający wysokość składek na ubezpieczenie (w przypadku płatności składek w Polsce),
 • kserokopie pasków wypłat (Palkkalaskelma/Palkkatodistus),
 • kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości.
Dokumenty niezbędne przy dodatkowych odliczeniach:
 • ODLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY PO FINLANDII- faktury/rachunki za paliwo, prawo jazdy
  i dowód rejestracyjny samochodu, którym poruszałeś się po Finlandii; bilety dzienne, tygodniowe lub miesięczne na transport publiczny;
 • ODLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY DO POLSKI – rachunki za paliwo, bilety lotnicze, promowe;
 • ZAKUP NARZĘDZI, SPRZĘTU, WYŻYWIENIA, ZAKWATEROWANIE – faktury/rachunki
 • ALIMNTY NA DZIECKO – dokument potwierdzający płatność
Za  stawkę ujętą w cenniku zobowiązujemy się:
 • Sporządzić Twoje zeznanie podatkowe;
 • Przesłać Twoje zeznanie podatkowe do właściwego Urzędu Podatkowego w Finlandii;
 
Dokonaj opłaty zgodnie z cennikiem. Opłatę proszę wpłać na konto naszej firmy:
Nr konta  Raiffeisen Bank oddział Gdańsk 50 1750 0009 0000 0000 2229 3869
 
Komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wyślij na adres:
Biuro Rachunkowo Podatkowe „ KSIĘGA” Andrzej Karol
ul. Żabi Kruk 14A
80-822 Gdańsk
Bądź na pocztę e-mail: brpksiega@doradztwo-ksiega.pl

 

Dokumenty do rozliczenia podatku za rok 2016 przyjmujemy do dnia 6 maja 2017r. (osobiście, drogą mailową lub pocztową). Jeżeli dostarczysz nam dokumenty w w/w terminie możesz mieć pewność, że do dnia 7 maja 2017r. zostaniesz rozliczony.