Oferta

SPECJALIZUJEMY SIĘ W OBSŁUDZE MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIEBIORSTW W ZAKRESIE


          PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;

  PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH:
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług);
 • rozliczenia właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy;
 • sporządzanie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • sporządzanie bilansów , rachunków zysku i strat, informacji dodatkowej
 • sporządzanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • podatek od nieruchomości , podatek rolny,
  Obsługa obejmuje rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Sporządzamy również wszelkie sprawozdania do GUS drogą elektroniczną.

           EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH:

 • ewidencja przychodu;
 • ewidencja podatku od towarów i usług

  OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA:

  Sporządzanie:
 • list płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji, raportów, informacji dla ZUS;
 • deklaracji dla Urzędów Skarbowych;
 • deklaracji PFRON;
 • kartotek wynagrodzeń;
 • dokumentacji z zakresu kadr pracowniczych;
 • ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych oraz innych dni wolnych od pracy;
 • obliczanie wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń należnych pracownikom za czas choroby;
 • zgłaszanie nowozatrudnionych i zwalnianych pracowników do ZUS;
 • aktualizacja danych;
 • obsługa w ZUS i Urzędach Skarbowych;
 • obsługa oraz reprezentowanie Zleceniodawcy podczas kontroli z ZUS oraz kontroli podatkowych;
 • doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • zatrudnienie młodocianych pracowników;
 • dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych;
 • refundacja wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

         POZOSTAŁE USŁUGI

      ROZLICZANIE PODATKÓW ZAGRANICZNYCH:
      Norwegia,  Anglia

 • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych.
 • sporządzanie odwołań do Urzędów Skarbowych
 • korespondencja emaliowa w sprawach podatku do US.                                                                                             

          OBSŁUGA OSÓB INDYWIDUALNYCH                                                        

       NIE PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ:

 • sporządzanie wniosków o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
 • przygotowanie wniosków kredytowych;
 • sporządzanie odwołań od decyzji Urzędu Skarbowego;
 • sporządzanie odwołań od decyzji w sprawie ubezpieczeń społecznych, zasiłków i innych do ZUS;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • sporządzanie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych PCC;
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
 •      a) prawa podatkowego
 •      b) ubezpieczeń społecznych             

 

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji (np. księgi handlowe, KPiR , ryczałt) oraz ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.        

Informacje dotyczące oferty można uzyskać pod:

nr telefonu 506-563-788 , 506074602 , 506074601

 email: ksiegowosc@doradztwo-ksiega.pl , brpksiega@doradztwo-ksiega.pl

Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz o zapytanie na usługi księgowe.

Formularz zapytania o wycenę

Poniższy formularz jest również dostępny w formie PDF, jeżeli wolą Państwo wypełnić i wydrukować samodzielnie takie zapytanie, a następnie złożyć wizytę w naszym biurze prosimy kliknąć tutaj.

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji oraz ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy. Jesteśmy w tym zakresie bardzo elastyczni i z całą pewnością dojdziemy do porozumienia.

Aby uzyskać wstępną wycenę usług księgowych prosimy wypełnić i przesłać poniższy formularz. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem i zaproponują najkorzystniejszą dla Państwa formę współpracy.

wszystkie pola w poniższym formularzu są wymagane

zwiń formularz


Dane kontaktowe
Profil działalności


Rodzaj księgowości
Płatnik VAT


Ilość zatrudnionych pracownikówNaszym klientom zapewniamy rzetelną, kompleksową i fachową obsługę w miłej atmosferze.

KSIĘGI HANDLOWE
PROSIMY WYSŁAĆ ZAPYTANIE
ksiegowosc@doradztwo-ksiega.pl