Aktualności


2017-12-18

WAŻNE - ODWOŁANIE

Złożenie odwołania po okresie 1 roku od daty publikacji wyniku zeznania podatkowego grozi odrzuceniem odwołania, mimo iż  praktycznie  można się odwoływać od rozliczenia podatku do 10 lat wstecz. Urząd Podatkowy przy rozpatrywaniu odwołania opierał się będzie: na czasie tworzenia odwołania który upłynął od momentu wystawienia wyniku rozliczenia podatkowego, okoliczności łagodzących i sytuacji materialnej podatnika,ewentualnych nowych faktach w związku z rozliczeniem podatkowym,stopniem dokładności w informacjach ujętych w odwołaniu. Firma Nasza może przygotować odwołanie od wyniku rozliczenia za dowolny rok, zastrzegamy sobie, iż nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne odrzucenie sprawy przez Norweski Urząd Skarbowy z powodu przedawnienia. 


Inne aktualności